Phụ kiện

Phụ kiện
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA014
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA014
Mã sản phẩm : PA014
150.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY – PA015
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY – PA015
Mã sản phẩm : PA015
150.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA016
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA016
Mã sản phẩm : PA016
220.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA013
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA013
Mã sản phẩm : PA013
140.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA017
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA017
Mã sản phẩm : PA017
272.000VND
Xem thêm
Thanh ray 2 chấu loại 1,5m – đen PRO015B-G2
Thanh ray 2 chấu loại 1,5m – đen PRO015B-G2
Mã sản phẩm : PRO015B-G2
443.000VND
Xem thêm
Thanh ray 2 chấu loại 1,5m – trắng PRO015W-G2
Thanh ray 2 chấu loại 1,5m – trắng PRO015W-G2
Mã sản phẩm : PRO015W-G2
443.000VND
Xem thêm
Thanh ray 2 chấu loại 1m – đen PRO01B-G2
Thanh ray 2 chấu loại 1m – đen PRO01B-G2
Mã sản phẩm : PRO01B-G2
340.000VND
Xem thêm
Thanh ray 2 chấu loại 1m – trắng PRO01W-G2
Thanh ray 2 chấu loại 1m – trắng PRO01W-G2
Mã sản phẩm : PRO01W-G2
340.000VND
Xem thêm
Biến áp 6W PLDO6-24
Biến áp 6W PLDO6-24
Mã sản phẩm : PLDO6-24
260.000VND
Xem thêm
Biến áp 9W PLDO9-24
Biến áp 9W PLDO9-24
Mã sản phẩm : PLDO9-24
298.000VND
Xem thêm
Biến áp 18W PLDO18-24
Biến áp 18W PLDO18-24
Mã sản phẩm : PLDO18-24
367.000VND
Xem thêm