Biến áp 24V

Biến áp 24V
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Biến áp 6W PLDO6/24
Biến áp 6W PLDO6/24
Mã sản phẩm : PLDO6/24
206.000VND
Biến áp 9W PLDO9/24
Biến áp 9W PLDO9/24
Mã sản phẩm : PLDO9/24
235.000VND
Biến áp 18W PLDO18/24
Biến áp 18W PLDO18/24
Mã sản phẩm : PLDO18/24
290.000VND
Biến áp 24W PLDO24/24
Biến áp 24W PLDO24/24
Mã sản phẩm : PLDO24/24
465.000VND
Biến áp 36W PLDO36/24
Biến áp 36W PLDO36/24
Mã sản phẩm : PLDO36/24
615.000VND
Biến áp 75W PLDO75-24
Biến áp 75W PLDO75-24
Mã sản phẩm : PLDO75-24
858.000VND
Biến áp 250W PLDO250-24
Biến áp 250W PLDO250-24
Mã sản phẩm : PLDO250-24
2.960.000VND
Biến áp LED dây 15w PLDD15-24
Biến áp LED dây 15w PLDD15-24
Mã sản phẩm : PLDD15-24
368.000VND
Biến áp LED dây 30w PLDD30-24
Biến áp LED dây 30w PLDD30-24
Mã sản phẩm : PLDD30-24
524.000VND
Biến áp LED dây 60w PLDD60-24
Biến áp LED dây 60w PLDD60-24
Mã sản phẩm : PLDD60-24
778.000VND
Biến áp LED dây 150w PLDD150-24
Biến áp LED dây 150w PLDD150-24
Mã sản phẩm : PLDD150-24
1.189.000VND
Biến áp LED dây 200w PLDD200-24
Biến áp LED dây 200w PLDD200-24
Mã sản phẩm : PLDD200-24
1.361.000VND