Biến áp 24V

Biến áp 24V
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Biến áp 6W PLDO6-24
Biến áp 6W PLDO6-24
Mã sản phẩm : PLDO6-24
260.000VND
Biến áp 9W PLDO9-24
Biến áp 9W PLDO9-24
Mã sản phẩm : PLDO9-24
298.000VND
Biến áp 18W PLDO18-24
Biến áp 18W PLDO18-24
Mã sản phẩm : PLDO18-24
367.000VND
Biến áp 24W PLDO24-24
Biến áp 24W PLDO24-24
Mã sản phẩm : PLDO24-24
589.000VND
Biến áp 36W PLDO36-24
Biến áp 36W PLDO36-24
Mã sản phẩm : PLDO36-24
778.000VND
Biến áp 75W PLDO75-24
Biến áp 75W PLDO75-24
Mã sản phẩm : PLDO75-24
1.086.000VND
Biến áp 250W PLDO250-24
Biến áp 250W PLDO250-24
Mã sản phẩm : PLDO250-24
3.745.000VND
Biến áp LED dây 15w PLDD15-24
Biến áp LED dây 15w PLDD15-24
Mã sản phẩm : PLDD15-24
368.000VND
Biến áp LED dây 30w PLDD30-24
Biến áp LED dây 30w PLDD30-24
Mã sản phẩm : PLDD30-24
524.000VND
Biến áp LED dây 60w PLDD60-24
Biến áp LED dây 60w PLDD60-24
Mã sản phẩm : PLDD60-24
778.000VND
Biến áp LED dây 150w PLDD150-24
Biến áp LED dây 150w PLDD150-24
Mã sản phẩm : PLDD150-24
1.189.000VND
Biến áp LED dây 200w PLDD200-24
Biến áp LED dây 200w PLDD200-24
Mã sản phẩm : PLDD200-24
1.361.000VND