Co nối và thanh ray

Co nối và thanh ray
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Thanh ray 3 chấu loại 1m PR0410
Thanh ray 3 chấu loại 1m PR0410
Mã sản phẩm : PR0410
578.000VND
Nắp đầu nguồn trái PR0431L
Nắp đầu nguồn trái PR0431L
Mã sản phẩm : PR0431L
174.000VND
Nắp đầu nguồn phải PR0431R
Nắp đầu nguồn phải PR0431R
Mã sản phẩm : PR0431R
174.000VND
Nắp cuối ray PR0432
Nắp cuối ray PR0432
Mã sản phẩm : PR0432
36.000VND
Nối thẳng PR0433
Nối thẳng PR0433
Mã sản phẩm : PR0433
93.000VND
Co góc 90 trái PR0435L
Co góc 90 trái PR0435L
Mã sản phẩm : PR0435L
279.000VND
Co góc 90 phải PR0435R
Co góc 90 phải PR0435R
Mã sản phẩm : PR0435R
279.000VND
Nối 3 trái L1/L2 PR0436L1/L2
Nối 3 trái L1/L2 PR0436L1/L2
Mã sản phẩm : PR0436L1/L2
356.000VND
Nối 3 phải R1/R2 PR0436R1/R2
Nối 3 phải R1/R2 PR0436R1/R2
Mã sản phẩm : PR0436R1/R2
356.000VND
Co xoay PRM435
Co xoay PRM435
Mã sản phẩm : PRM435
394.000VND
Thanh ray 2 chấu loại 1,5m – đen PRO015B
Thanh ray 2 chấu loại 1,5m – đen PRO015B
Mã sản phẩm : PRO015B
315.000VND
Thanh ray 2 chấu loại 1m – đen PRO01B
Thanh ray 2 chấu loại 1m – đen PRO01B
Mã sản phẩm : PRO01B
257.000VND