Phụ kiện LED dây

Phụ kiện LED dây
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA014
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA014
Mã sản phẩm : PA014
150.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY – PA015
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY – PA015
Mã sản phẩm : PA015
150.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA016
THANH NHÔM GẮN ÂM DÙNG CHO LED DÂY – PA016
Mã sản phẩm : PA016
220.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA013
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA013
Mã sản phẩm : PA013
140.000VND
Xem thêm
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA017
THANH NHÔM GẮN NỔI DÙNG CHO LED DÂY- PA017
Mã sản phẩm : PA017
272.000VND
Xem thêm
Bộ Điều Khiển LED Dây RGB PRGB30
Bộ Điều Khiển LED Dây RGB PRGB30
Mã sản phẩm : PRGB30
755.000VND
Xem thêm
Bộ Khuếch Đại Tín Hiệu LED Dây RGB PRGB30/A
Bộ Khuếch Đại Tín Hiệu LED Dây RGB PRGB30/A
Mã sản phẩm : PRGB30/A  
510.000VND
Xem thêm
Bộ Điều Khiển LED Dây đơn sắc PSCC12
Bộ Điều Khiển LED Dây đơn sắc PSCC12
Mã sản phẩm : PSCC12
755.000VND
Xem thêm
Bộ Khuếch Đại Tín Hiệu LED Dây đơn sắc  PSCC12/A
Bộ Khuếch Đại Tín Hiệu LED Dây đơn sắc PSCC12/A
Mã sản phẩm : PSCC12/A
491.000VND
Xem thêm
Bộ Điều Khiển LED Dây Đổi 3 Màu PTWC20
Bộ Điều Khiển LED Dây Đổi 3 Màu PTWC20
Mã sản phẩm : PTWC20
707.000VND
Xem thêm
Bộ Khuếch Đại Tín Hiệu LED Dây đổi màu PTWC20/A  
Bộ Khuếch Đại Tín Hiệu LED Dây đổi màu PTWC20/A  
Mã sản phẩm : PTWC20/A  
500.000VND
Xem thêm