Vị trí: 83A, P. Lý Thường Kiệt, Cửa Nan, Hoàn Kiếm, Hà Nội