BỆNH VIỆN 175

Vị trí: 786 Nguyễn Kiệm- P.3-Quận GÒ VẤP- HCM

Mặt hàng cung cấp: PPOB15L650, PPOE30L, LED5050, PLDO18/24, PLDO36/24, PLDO250/24, PLDO75/24, PLLJ3L, PRGT9L