BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH

Vị trí: P.7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.