Bệnh viện Đồng Tháp

Vị trí: Xã Mỹ Tân - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp