Bệnh Viện Minh Thiện

Vị trí: 101 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Mặt hàng cung cấp: PCFMM120L20/65 | PRFJ218L20/65 | PRFJ318L30/65 | PWLSE27/S | PSDMM120L6/65 | PSDNN170L12/65