Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền

Vị trí: Đường Trần Văn Trà - Đinh Gia Trinh, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mặt hàng cung cấp: PRFJ236L36 | PCFMM120L20 | PRFJ136L18 | PRFJ318L30 | PCFMM110L10 | PSDMM220L18 | PRDYY138L9 | PEMD21SW | PEXF13SC-G2