CHUNG CƯ CAO TẦN METRO TOWER

Vị trí: Tân Lập & Vành Đai Làng ĐH, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

Mặt hàng cung cấp: PDCB145L9 | PDCB170L12 | PCFMM220L40 | PCFMM120L20 | PLCQ355L18/SS | PDPA167L18 | PEXF13SC-G2 | PEXF23SC-G2 | PEMD23SW | PEMF3RC-G