CHUNG CƯ RICCA – PHÚ HỮU

Vị trí: Đường Gò Cát, Phường Phú Hữu, Q9.

Mặt hàng cung cấp: PSDNN220L18, PSDII170L12, PRDMM157L12, PRDFF90L5, PIFB136L18, PCFMM120L20.