CHUNG CƯ VEDER

Vị trí: 168 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM

Mặt hàng cung cấp: PEMF3RC-G2