CÔNG TY TNHH FREEVIEW (KHU 1.5HA)

Vị trí: KCN TÂN HƯƠNG, X.TÂN HƯƠNG, H.CHÂU THÀNH, T.TIỀN GIANG