CÔNG TY TNHH MENAS – MENAS MALL

Vị trí: 60A Trường Sơn, Phường 02, Tân Bình, Hồ Chí Minh