Đại Học Cần Thơ

Vị trí: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

Mặt hàng cung cấp: PEXF13SC-G2 CÓ TEM PCCC ,PEXF23SC-G2 CÓ TEM PCCC ,PEXF23SC-G2 CÓ TEM PCCC, PEXF23SC-G2 CÓ TEM PCCC, PEMD21SW CÓ TEM PCCC.