Đại Học Văn Lang cơ sở 2

Vị trí: 233A Phan Văn Trị, Phường 11, quận Bình Thạnh, HCM