Đại Học Văn Lang

Vị trí: 69/68 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, HCM