Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Vị trí: Thôn 2, Thị Trấn Đạ M'Ri , Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng