Điện Gió Thái Hòa

Vị trí: Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Mặt hàng cung cấp: POFA150L | PCFMM220L40 | PSDNN220L18 | PEMD21SW | PEXF23SC-G2 | PCFMM220L40 | PSDNN220L18 | BPY1 x 36W