Tòa nhà Vietjet

Vị trí: KCN Cao, Q.9, HCM, Việt Nam