Dự Án Bcons

Vị trí: Dĩ An, Bình Dương

Mặt hàng cung cấp: PEMD23SW, PEXF13SC-G2, PEXF23SC-G2