Dự án Biệt Thự BÌnh Dương

Vị trí: Đường 23 Hiệp thành 3 Thủ dầu 1, bình dương

Mặt hàng cung cấp: PRDLL110L7, PRDLL139L12