Dự án Dược Long Hâu

Vị trí: Khu công nghệ cao Tp Đà Nẵng