DỰ ÁN ĐUÔI CÁ

Vị trí: Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mặt hàng cung cấp: PEMF3RC-G2 | PEMD21SW/65 | PEXF13SC - G2/E | PEXF23SC - G2/P1P2 | PEXF23SC - G2/P4