DỰ ÁN PICITY

Vị trí: 13 Đ. Thạnh Xuân 21, Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Mặt hàng cung cấp: PSDQQ225L30 | PSDQQ175L24 | PSDQQ120L16 | PDCB145L9/IP | PEXF23SC-G2/P1P2 | PEXF13SC-G2 | PDCB145L9 | PDCB170L12 | PDCB145L9 | PLCA295L12/SS | PCFMM220L40 | BPY1 x 36W | PCFMM120L20