DỰ ÁN WESTIN CAM RANH

Vị trí: Cam ranh, khánh hoà

Mặt hàng cung cấp: PEXF13SC-G2, PEXL26U, PEMD23SW, PCFG118L10, PRDYY178L12