Go! Lào Cai

Vị trí: Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai

Mặt hàng cung cấp: PCFG236L36, PRDYY188L20, PLPA40L-E, PIFT1200L40, PIFI236L36, PEMD23SW, PEXF23SC-G2, LED5050