HANOI Phoenix Tower

Vị trí: Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng

Mặt hàng cung cấp: PDCB120L7 | PDCB145L9 | LED2835 | LL110 | PWLEE10L | PPOS10L400 | PWLAE27 | PPDA300L10 | PLCA295L12/SS | PIFB136L18 | PRHA90L7 | BPY1x36 | PRFJ318L30 | PEXF23SC-G2 | PEMD21SW