Khách sạn Sojo

Vị trí: Đường Lê Thánh Tông, Tp.Hòa Bình, Hòa Bình

Mặt hàng cung cấp: PDCB120L7 | PDCB145L9 | PEMF3RC-G2 | PEXF23SC-G2 | PEMD21SW | PIFI236L36 | PIFB263L36