KHO SỮA MỞ RỘNG TẠI NHÀ MÁY MEGA1

Vị trí: Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn, Nghệ An