Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang

Vị trí: Thôn Hạ - Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang - Hưng Yên

Mặt hàng cung cấp: PDCB120L7 | PDCB145L9 | PIFI236L36 | PIFB263L36 | PEMF3RC-G2 | PEXF23SC-G2 | PEMD21SW | PIFB263L36 | PLPC40L