Kingston Residence

Vị trí: Q.Phú Nhuận, HCM, Việt Nam