MIZA – Nghi Sơn

Vị trí: Khu kinh tế Nghi Sơn – Trường Lâm – Tĩnh Gia – Thanh Hóa

Mặt hàng cung cấp: PEXF23SC-G2/P1P2 | PEXF13SC-G2/P2 | PEXF13SC-G2/P1 | PEXF13SC-G2/E