Nhà điều hành tập đoàn Danh Khôi

Vị trí: Lô A17-2 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng