Nhà máy Bucheon

Vị trí: Đường số 08, KCN Long Thành, Đồng Nai