NHÀ MÁY HITACHI

Vị trí: Từ Sơn, Bắc Ninh

Mặt hàng cung cấp: PHBEE150L | PHSS200L | PSTN80L | PRDYY188L20/IP44 | PIFI136L18