Nhà máy Jasan2 – HƯng Yên

Vị trí: W3FC+36V, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên