NHÀ MÁY NIIMI

Vị trí: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương

Mặt hàng cung cấp: PHBEE120L | PLPA40L-E | PRDMM104L9/CCT | PIFB236L36 | PIFI236L36 | PSTN160L