NHÀ MÁY SEIKO PMC VIỆT NAM

Vị trí: Lô số 4 đường N2, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phước Hòa, Tân Thành, BR-VT

Mặt hàng cung cấp: PRDLL139L12, PRDLL180L20, PSDMM170L12, PRFJ318L30, PSTM150L, PHMA30065L, PHBEE150L, PRFJ336L54, PIFA236L36, PIFQ236L36, PIFI136L18, PIFI236L36, PIFE236L36, PAPI327, PEMD21SW, PEXF23SC-G2, PEXF23SC-G2, PEXF23SC-G2, PEMF3RC-G2.