Dự án số 8 Lê Trực

Vị trí: Số 8 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội

Mặt hàng cung cấp: PEMD21SW | PEXF13SC-G2/E | PEMF3RC-G2