NHÀ MÁY TANIGUCHI

Vị trí: Duy Tiên - Hà Nam

Mặt hàng cung cấp: PCFMM120L20 | PIFA236L36 | PHBSS100L | PEMD21SW | PEXF13SC-G2/E | PEMF3RC-G2