Nhà máy thức ăn chăn nuôi CNC

Vị trí: P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Mặt hàng cung cấp: PHBSS200L | PHBSS150L | PSTP150L