Nhà Máy Xử Lý và Tái Chế Chất Thải Công Nghiệp – Nguy Hại

Vị trí: Xã Đa Phước - Huyện Bình Chánh - TPHCM