NOVAWORLD – BÌNH THUẬN

Vị trí: Xã Tiến Thành - TP Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận