Orchard Garden

Vị trí: Q. Phú Nhuận, HCM, Việt Nam