Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam

Vị trí: Xã Long Sơn, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Mặt hàng cung cấp: PRFG236L36 | PALP40L-E | PSDH218L18 | PIFI136L18 | PIFI236L36