Tòa nhà Sun City

Vị trí: 13 Hai Bà Trưng,Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mặt hàng cung cấp: LED5050 | OLT215L30 | PRDLL180L20 | PRDKK150L18 | PRHA90L7 | PHLM20L/65 | PLPA40L | PIFI236L36 | PIFB263L36 | PEMF3RC-G2 | PEXF23SC-G2 | PEMD21SW