Toyota Quãng Ngãi

Vị trí: Tổ dân phố Trường Thọ Đông A, P.Trương Quang Trọng, Tp.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi