Trạm xử lí nước thải KCN Thanh Liêm

Vị trí: KCN Thanh Liêm, Hà Nam

Mặt hàng cung cấp: PSTL100L